Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
18.08.2021

DF2021/211

prenájom a montáž pódia - Veľkolúcky deň

162,00 EUR jedenstošesťdesiatdva 0/100

BAUHAUS s.r.o.

Obec Veľká Lúka

18.08.2021

DF2021/210

potraviny MŠ

115,65 EUR jedenstopätnásť 65/100

Martin Chovanec - ELEKTROOPRAVA

Obec Veľká Lúka

18.08.2021

DF2021/209

ovocie a zelenina MŠ

48,32 EUR štyridsaťosem 32/100

Ján Belička - BELSPOL, 962 31 Sliač

Obec Veľká Lúka

18.08.2021

DF2021/208

telekomunikačné služby OCÚ

88,85 EUR osemdesiatosem 85/100

Slovak Telekom, a.s.

Obec Veľká Lúka

18.08.2021

DF2021/207

licencia na použitie hudobných diel prostredníctvom rozhlasu a v kancelárii OCÚ

32,40 EUR tridsaťdva 40/100

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Veľká Lúka

18.08.2021

DF2021/206

dovoz sypkých materiálov- ulica Novomeského

129,60 EUR jedenstodvadsaťdeväť 60/100

Rastislav Hudoba

Obec Veľká Lúka

18.08.2021

DF2021/198

brožúry- 140.výročie DHZ

313,57 EUR tristotrinásť 57/100

FaxCopy a.s.

Obec Veľká Lúka

18.08.2021

DF2021/188

internet

20,00 EUR dvadsať 0/100

WIFINET s.r.o.

Obec Veľká Lúka

18.08.2021

DF2021/205

práce minibagrom- ulica Novomeského

135,00 EUR jedenstotridsaťpäť 0/100

Miroslav Krnáč

Obec Veľká Lúka

18.08.2021

DF2021/204

vytýčenie sietí SSD

81,55 EUR osemdesiatjeden 55/100

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Obec Veľká Lúka

18.08.2021

DF2021/203

CD FS Hrabina

1 000,00 EUR jedentisíc 0/100

Môlča records s.r.o.

Obec Veľká Lúka

18.08.2021

DF2021/202

hasičský vysávač pre DHZO

1 500,00 EUR jedentisícpäťsto 0/100

FLORIAN s.r.o. Martin

Obec Veľká Lúka

18.08.2021

DF2021/201

právne služby-07/2021

97,07 EUR deväťdesiatsedem 07/100

Urbáni a partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica

Obec Veľká Lúka

18.08.2021

DF2021/200

elektrina KD

152,46 EUR stopäťdesiatdva 46/100

SSE Źilina

Obec Veľká Lúka

18.08.2021

DF2021/199

vývoz odpadu

1 433,46 EUR jedentisícštyristotridsaťtri 46/100

Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Veľká Lúka

18.08.2021

DF2021/197

brožúry- 740.výročie obce

339,99 EUR tristotridsaťdeväť 99/100

FaxCopy a.s.

Obec Veľká Lúka

18.08.2021

DF2021/196

reklamné a upomienkové predmety

895,20 EUR osemstodeväťdesiatpäť 20/100

GRAFPRINT s.r.o.

Obec Veľká Lúka

18.08.2021

DF2021/195

vystúpenie skupiny SLOVAK TANGO na Veľkolúckom dni

600,00 EUR šesťsto 0/100

EVENT PRODUCTION s.r.o.

Obec Veľká Lúka

18.08.2021

DF2021/194

ozvučenie podujatia Veľkolúcky deň

270,00 EUR dvestosedemdesiat 0/100

Marek Červienka-RENTAL SERVICE GROUP

Obec Veľká Lúka

18.08.2021

DF2021/193

Dig.kancelária MIS A a MIS B

84,00 EUR osemdesiatštyri 0/100

SWAN, a.s., 810 00 Bratislava

Obec Veľká Lúka

18.08.2021

DF2021/192

vývoz žumpy KD a MŠ

204,00 EUR dvestoštyri 0/100

Pavel Hudoba Veľká Lúka

Obec Veľká Lúka

18.08.2021

DF2021/191

tlakový čistič s príslušenstvom DHZ

800,00 EUR osemsto 0/100

Roman Tinák ml.

Obec Veľká Lúka

18.08.2021

DF2021/190

odvoz odpadu MŠ

42,00 EUR štyridsaťdva 0/100

Ekorecykling, 974 05 Malachov

Obec Veľká Lúka

18.08.2021

DF2021/189

korugovaná rúra s príslušenstvom

525,74 EUR päťstodvadsaťpäť 74/100

KG-Systém s.r.o.

Obec Veľká Lúka

18.08.2021

DF2021/187

zemný plyn

48,00 EUR štyridsaťosem 0/100

SPP Bratislava

Obec Veľká Lúka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: