Navigácia

Obsah

                                                                        ASISTOVANÉ SČÍTANIE OBYVATEĽOV

Na základe Rozhodnutia predsedu ŠÚ SR prebieha v termíne od 3. mája 2021 do 13.júna 2021 asistované dosčítanie obyvateľov v kontaktnom mieste s pomocou stacionárneho asistenta alebo bez pomoci stacionárneho asistenta alebo na mieste, kde sa obyvateľ zdržiava s pomocou mobilného asistenta, o ktorého je možné požiadať na tel. č. 045/ 5443 621.

Asistované sčítanie je určené pre každého, kto sa nemohol sčítať samosčítaním z dôvodu, že nemal prístup na internet, počítač, tablet alebo sa nevedel elektronicky sčítať počas obdobia online samosčítania.

Pri telefonickom nahlasovaní požiadavky na mobilného asistenta uvediete Vaše meno a priezvisko, adresu, na ktorej Vás má mobilný asistent navštíviť a telefónne číslo, aby si mobilný asistent mohol s Vami dohodnúť termín a čas návštevy.

Kontaktné miestom je prístupné:

Pondelok:       9,30 hod. - 11,00 hod.

Streda:          15,30 hod. - 17,00 hod.

Piatok:             9,30 hod. - 11,00 hod.

Na kontaktnom mieste, ako aj v samotnej domácnosti platia hygienicko-epidemické opatrenia (rúška, odstupy, použitie ochranných prostriedkov).