Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.01.2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

309070ABN7

9 000,00 EUR Devättisíc

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Veľká Lúka

27.01.2022

Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní služieb

Dodatok č.3 - zmluva 15104/01

v zmysle dodatku č. 3

Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Veľká Lúka

23.02.2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

CRZ-193-02-2022-SK

v zmysle zmluvy

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Veľká Lúka

04.03.2022

Nájomná zmluva

1622022

1,00 EUR Jedno euro

Obyvatelia

Obec Veľká Lúka

07.03.2022

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve

03032022

v zmysle zmluvy

Poľovnícke združenie Sliač - Kúpele

Obec Veľká Lúka

15.03.2022

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

11032022

98,64 EUR deväťdesiatosem 64/100

Mgr. Mária Demočová

Obec Veľká Lúka

23.03.2022

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

15/03/2022

147,96 EUR jednostoštyridsaťsedem 96/100

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica

Obec Veľká Lúka

23.03.2022

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

17/03/2022

197,28 EUR jednostodeväťdesiatsedem 28/100

Súkromné centrum voľného času Quo vadis

Obec Veľká Lúka

06.04.2022

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

28/03/2022

172,62 EUR jednostosedemdesiatdva 62/100

Obec Veľká Lúka

Mesto Zvolen, 960 01 Zvolen

11.04.2022

Zmluva o Balíkovom účte

11042022

5,50 EUR

Slovenská sporiteľňa, a.s., 810 00 Bratislava

Obec Veľká Lúka

13.04.2022

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

12/04/2022

419,22 EUR štyristodevätnásť 22/100

Obec Veľká Lúka

Cirkevný zbor ECAV Hronsek

20.04.2022

Zmluva o dielo

20_04_2022

11 104,88 EUR jedenásťtisícstoštyri 88/100

Andrej Šimo

Obec Veľká Lúka

04.05.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022

206/2022/ODDDO

3 000,00 EUR tritisíc

Banskobystrický samosprávny kraj

Obec Veľká Lúka

11.05.2022

Zmluva č. 322 1071

3221071

3 000,00 EUR tritisíc

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Veľká Lúka

16.05.2022

Dohoda o nahradení doterajšieho záväzku novým záväzkom

13052022

v zmysle zmluvy

Bio-Nexus SK s.r.o.

Obec Veľká Lúka

16.05.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2018-002144

PHZ-OPK1-2018-002144

v zmysle zmluvy

Ministerstvo vnútra SR

Obec Veľká Lúka

16.05.2022

Zmluva o dielo

16_05_2022

9 936,00 EUR Deväťtisícdeväťstotridsaťšesť

Andrej Šimo

Obec Veľká Lúka

18.05.2022

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

16/05/22

v zmysle zmluvy

JUDr. Mária Belláková, 974 01 Nemce

Obec Veľká Lúka

23.05.2022

Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 6 zo dňa 20.11.2019

9/5/2022

v zmysle zmluvy

MLN s.r.o.

Obec Veľká Lúka

03.06.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

30/05/2022

3 000,00 EUR tritisíc 0/100

Obec Veľká Lúka

Obecný futbalový klub

20.07.2022

Zmluva o sponzoringu

11/07/2022

300,00 EUR tristo

Pavel Hudoba Veľká Lúka

Obec Veľká Lúka

01.08.2022

Hromadná licenčná zmluva

VP/22/12530/001

v zmysle zmluvy

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Veľká Lúka

10.08.2022

Zmluva o dielo

09/08/2022

v zmysle zmluvy

ZEDKO, s.r.o.

Obec Veľká Lúka

17.08.2022

Zmluva o prenájme reklamnej plochy na Veľkolúcky deň

10/08/2022

300,00 EUR Tristo

Plast SK s.r.o.

Obec Veľká Lúka

22.08.2022

Zmluva o prenájme reklamnej plochy na Veľkolúcky deň 2022

22/08/2022

150,00 EUR jednostopäťdesiat

UNIFORST spol s.r.o.

Obec Veľká Lúka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: