Navigácia

Obsah

Kultúra

V obci sa každý rok uskutočňujú akcie pre deti: Karneval, MDD (cesty odvahy), Vyrezávanie tekvíc, Mikuláš. Pre deti a dospelých sú tradíciou Vatra, rôzne turnaje a Dni obce. Pre starších je pripravený – Deň úcty k starším, pre novorodencov – Uvítanie do života a pre jubilantov – Jubilanti. Akcie sa uskutočňujú pod záštitou ZPOZ, Kultúrnej komisie Obecného úradu a tiež Dobrovoľného hasičského zboru.

Prevádzkový poriadok Kultúrnej sály v pdf

   
Január  Jubilanti
Február  Karneval
Jún MDD, Hasičská súťaž, Vatra
Júl Veľkolúcky deň
Október  Mesiac úcty k starším
November  Pamiatka zosnulých
December  Mikuláš
   
Priebežne Uvítanie do života
  Gratulácie jubilantom do MR
  Gratulačné pohľadnice
  Spoluorg.št.pohrebov
 

 

Ľudová pieseň – Sampor Lukavica 
1. 
Sampor, Lukavica, Veľká Lúka aj Sielnica, Kultúra, Veľká Lúka
cez Garansek na Badín.
[:Vlkanovej na poli, škovránok šveholí
 
2.
Sampor, Lukavica, roztrhaná kabanica, 
roztrhanie aj gati.
[:A tam hore, na holi, dáždičok mrholí,
na holi, na holi, valach ovce dojí.:]
 
3.
Sampor, Lukavica, gajdy, píšťaľ, slivovica,
potom môžeš tancuvať.
[:Veru tak, veru tak, kto vyskočí, bude chlap.:]
 
Kiná a divadlá v okolí

Kino B.Bystrica
Kino Zvolen
Opera B.Bystrica
Bábkové divadlo B.Bystrica
Divadlo Zvolen

Hudobné kluby

Klub 77 v B.Bystrici
Klub HaD v B.Bystrici
SOS BB
Jazz Klub 12 v B.Bystrici
Ministry of Fun

www.kamdomesta.sk
www.uprostred.sk