Navigácia

Obsah

Poloha obce

Zobraziť mapu

Obec sa nachádza na západnej časti Zvolenskej kotliny, v ochrannom pásme kúpeľov Sliač vo veľmi výhodnej polohe medzi dvoma okresnými mestami – Zvolen a Banská Bystrica. Sever katastrálneho územia tvorí časť hranice zvolenského a banskobystrického okresu. Presná zemepisná poloha je: 48° 37´47″ s.š. a 49° 10´ 5″ v.d.
Z Banskej Bystrice ( 14 km ) je prístupová cesta odbočkou do Vlkanovej na križovatke Badín -Vlkanová-Sliač. Zo Zvolena ( 7 km ) sa k nám po ceste dostanete cez spomínané kúpeľné mestečko Sliač. Veľká Lúka má aj, síce nefunkčnú, vlakovú staničku, takže sa k nám dopravíte aj vlakom. Chotár obce má rozlohu 854ha, v nadmorskej výške 308-470 m.n.m. Obcou preteká potok Lukavica, ktorý pramení v Dolnej Mičinej a vlieva sa do rieky Hron. Jej povodie zaberá 35,87 km 2.

Veľká Lúka mapy

Pohľady Veľká Lúka

Banskobystrický kraj leží v južnej časti stredného Slovenska obkolesený desiatkami chránených území s maximálnou nadmorskou výškou 2043 m (Ďumbier) a minimálnou 130 m (Ipeľská kotlina). Hodnoty mimoriadneho krajinného významu predstavujú národné parky Nízke Tatry, Slovenský raj, Muránska planina a Veľká Fatra i chránené územia ako Štiavnické vrchy, Ponitrie, Cerova vrchovina či Poľana, ktorá je súčasne aj biosferickou rezerváciou v rámci programu UNESCO Človek a biosféra.
BBSK sa rozprestiera na rozlohe 9 455 km 2 a týmto číslom sa v rámci SR radí k najrozľahlejším krajom na Slovensku. Napriek tomu má oproti ostatným málo obyvateľov – len ~662 121. Hustota na 1 km 2 predstavuje necelých 70 obyvateľov, čo je najmenej zo všetkých krajov. Nachádza sa tu 516 obcí a v 24 mestách žije 55 % obyvateľstva. V produktívnom veku je v súčasnosti v BBSK podľa údajov Štatistického úradu vyše 62 % obyvateľstva, čo je v súlade s priemerom v SR. Takmer 19 % predstavujú dôchodcovia a staršia populácia.

podpolanie