Menu
Obec Veľká Lúka
ObecVeľká Lúka

Obecné zastupiteľstvo

Orgány samosprávy

I. Orgány obce:

Obecné zastupiteľstvo (OcZ) -je zastupiteľským zborom občanov obce, zloženým zo 7 poslancovzvolených občanmi obce v priamych voľbách na 4 roky. Títo prijímajú všeobecne záväzné nariadenia – „obecné zákony“ a tým rozhodujú o základných otázkach života obce. Určujú najmä zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, schvaľujú rozpočet obce a jeho zmeny, schvaľujú územný plán obce alebo jeho časti a schvaľujú štatút obce alebo jej časti.

Obecné zastupiteľstvo Veľkej Lúky tvorí starosta a poslanci:

Starostka obce:

Ing. Andrea Chromekovástarosta@velkaluka.sk
Je štatutárnym zástupcom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Obyvatelia obce ho volia v priamych voľbách na 4 roky. Starosta obce zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, podpisuje ich uznesenia, vykonáva obecnú správu , zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám a rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo iným predpisom vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Poslanci:

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v komunálnych voľbách v roku 2022:

 1. Bc.  Monika Lietavcová, 255
 2. Mgr. Martina Kuzmová, počet hlasov 236
 3. Ing.  Pavel Melech počet hlasov 209
 4. Silvia Válovčanová Solárová, počet hlasov 202
 5. Rastislav Hudoba, počet hlasov 194
 6. Michal Kušpal, počet hlasov 184
 7. JUDr. Michal Ozdinec, počet hlasov 179

Veľká Lúka

II. Orgány obecného zastupiteľstva a starostu obce:

Komisie obecného zastupiteľstva sa zriaďujú ako stále, poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecného zastupiteľstva, ktoré pomáhajú plniť‘ jeho úlohy. Sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a občanov obce zvolených obecným zastupiteľstvom. Na čele komisie je poslanec.

Obecný úrad (OcÚ) -je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce zložený z pracovníkov obce. Zabezpečuje administratívne a organizačné veci OZ a starostu, ako aj ďalších zriadených orgánov OZ. Organizáciu OcÚ a objem mzdových prostriedkov potrebných na jeho činnosť‘ určuje OZ.

OcÚ a OcZ riadi a zamestnáva nasledovné činnosti:
 • Komisia VÝSTAVBY – predseda M.Kušpal
 • FINANČNÁ komisia – predsedkyňa S. Válovčanová Solárová
 • Komisia NA OCHRANU VEREJNÉHO PORIADKU – predseda JUDr. M. Ozdinec
 • KULTÚRNA komisia – predsedkyňa Mgr. M. Kuzmová
 • Komisia ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  – predseda R. Hudoba
 • ŠPORTOVÁ komisia – predseda Ing. P. Melech
 • SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÁ a ŠKOLSKÁ komisia – predsedkyňa Bcc. M.Lietavcová

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Otváracie hodiny fitnes

Otvárecie hodiny fitnes

Projekt UA_Podpora dôsledkov vojenskej agresie voči Ukrajine v obci Veľká Lúka

Projekt UA

Viacúčelové športové ihrisko

Prenosy zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva

Kalendár vývozu odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9
10 11 12
13
14 15
16
17
18 19
20 21 22 23
24 25 26
27 28 29 30
31 1 2

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Mapová aplikácia CLEERIO

Link na CLEERIO

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 26. 5. 2024
slabý dážď 23 °C 12 °C
pondelok 27. 5. slabý dážď 24/12 °C
utorok 28. 5. slabý dážď 23/11 °C
streda 29. 5. mierny dážď 21/11 °C
hore