Navigácia

Obsah

Materská škola

Riaditeľka: Mgr. Jarmila Hudáková
Konzultačné hodiny – každý deň od 11,30 hod. do 12,30 hod.
Učiteľka: Martina Zaušková, Táňa Zaťková a Monika Nosková
Správny zamestnanec: Iveta Kíšiková a Martina Starostová
Zriaďovateľ: Obec Veľká Lúka
Prevádzka materskej školy: od 6:30 do 16:30 hod.

Kontakt:

Materská škola
Ulica MDD 17
Veľká Lúka
96231
Telefón: 0911 772 831

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.doc (41.5 kB)

 

V roku 2016/2017 prebehla rekonštrukcia MŠ s novou prístavbou. Prezentácia k aktivite tu.

Materská škola vo Veľkej Lúke je jednotriedna s kapacitou pre 15 detí (po prístavbe sa kapacita zvýšila). Je zriadená v staršom rodinnom dome, ktorý je prispôsobený pobytu detí. Prízemie tvorí šatňa, trieda s príslušným priestorom, hygienické zariadenie, miestnosť pre zamestnancov a kuchyňa. Poskytuje predprimárne vzdelávanie s celodennou výchovou (podľa potreby i poldenný pobyt) vo veku spravidla od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Vďaka nemalým investíciám je naša materská škola v súčasnej dobe dobre vybavenou MŠ,plne vyhovujúcou pre rozvoj detí predškolského veku s dôrazom na ich individuálne potreby. Pracujeme podľa školského vzdelávacieho programu – „Aj strom je náš kamarát“.

Nachádza sa v tichom a pokojnom prostredí na dedine. Obklopená je bohatou zeleňou, ktorá poskytuje ideálne podmienky pre zdravý rozvoj detí. Je situovaná v blízkosti niekoľkých ekosystémov – potoka, rieky, lesa a lúky, ktoré nám vytvárajú optimálne podmienky na realizáciu a plnenie hlavných a dlhodobých cieľov našej MŠ, ktoré sú zamerané na environmentálnu výchovu. Rozsiahly pozemok, na ktorom je postavená umožňuje bezpečný a voľný pohyb detí pri šantení a hrách. Je upravený, zmodernizovaný a vybavený záhradnými hračkami, drevenými preliezačkami, altánkom, pieskoviskom, futbalovými bránkami, basketbalovým košom. Vydláždenú plochu deti využívajú na kolobežkovanie a bicyklovanie. Mierny svah, ktorý sme si vybudovali slúži na zimné a letné športové aktivity. V zadnej časti dvora je vytvorená ekoplocha, ktorú využívame k edukačnej činnosti.

Edukačný proces zabezpečujú štyri pani učiteľky, ktoré spĺňajú pedagogickú spôsobilosť a majú kvalifikačné predpoklady.