Navigácia

Obsah

Zasadnutia OZ

Uznesenia, zápisnice a ostatné dokumenty vyplývajúce a súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva nájdete v položke Uznesenia a zápisnice

Harmonogram zasadnutí na rok 2022:
23.2.2022, 27.4.2022, 29.6.2022, 21.9.2022, 26.10.2022, 14.12.2022