Navigácia

Obsah

Zasadnutia OZ

Uznesenia, zápisnice a ostatné dokumenty vyplývajúce a súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva nájdete v položke Uznesenia a zápisnice

Harmonogram zasadnutí na rok 2021:

3.3.2021; 30.6.2021; 22.9.2021; 27.10.2021;15.12.2021