Navigácia

Obsah

Zasadnutia OZ

Uznesenia, zápisnice a ostatné dokumenty vyplývajúce a súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva nájdete v položke Uznesenia a zápisnice

Harmonogram zasadnutí na rok 2018/2019:

14.12.2018, 1.2.2019, 3.5.2019, 21.6.2019, 27.9.2019 a 13.12.2019