Navigácia

Obsah

Zasadnutia OZ

Uznesenia, zápisnice a ostatné dokumenty vyplývajúce a súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva nájdete v položke Uznesenia a zápisnice

Harmonogram zasadnutí na rok 2023:
26.1.
23.3.
29.6.
28.9.
14.12.