Navigácia

Obsah

Zasadnutia OZ

Uznesenia, zápisnice a ostatné dokumenty vyplývajúce a súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva nájdete v položke Uznesenia a zápisnice

Harmonogram zasadnutí na rok 2020:

6.3.2020; 24.6.2020; 9.9.2020; 4.11.2020;11.12.2020