Navigácia

Obsah

COVID 19_dôležité informácie

Infolinka

Vážení spoluobčania!                                                                                                

V tejto časti našej webovej stránky nájdete najdôležitejšie informácie o koronavíruse a usmerneniach vydaných hlavným hygienikom SR. Vo vlastnom záujme sa zdržte akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo viesť k šíreniu tohto vírusu. Obec v najbližšom období zrušila všetky podujatia, úradné hodiny  obecného úradu sú zrušené, uprednostnite telefonický alebo mailový kontakt. V prípade, že nevyhnutne potrebujete osobný kontakt, vopred sa s nami telefonicky spojte na t.č. 0918 419 874.

Opatrenie_UVZSR_poskytovanie_socialnych_sluzieb24032020.pdf (536.3 kB)

Opatrenie_UVZSR_zakaz_prevadzok_v_nedelu_sanitarny_den_24032020.pdf (341.69 kB)

Opatrenie_UVZSR_povinnost_nosit_ruska_24032020.pdf (407.97 kB)

Opatrenie ÚVZ SR_zákaz hromadných podujatí od 24.03.2020.pdf (1.12 MB)

Karanténne opatrenie účinné od 19_03_2020.pdf (382.9 kB)

PREVENTÍVNE OPATRENIA krízového štábu obce Veľká Lúka

Po zasadnutí krízového štábu obce Veľká Lúka zo dňa 16.3.2020 vstupujú týmto dňom do platnosti nasledovné opatrenia:

  • zákaz detí pohybovať sa na ihriskách, verejných priestranstvách a zgrupovať sa
  • povinnosť občanov obce Veľká Lúka nosiť rúška alebo iné ochranné prostriedky (šatky, šál) na verejnosti
  • povinnosť použiť v prevádzke potravín Môj obchod rúško alebo iné ochranné prostriedky (šatky, šál)
  • povinnosť dodržiavať všetky opatrenia Ústredného krízového štábu
  • akékoľvek porušenie uvedených zákazov hlásiť PZ SR.

Prosíme všetkých občanov, aby rešpektovali dané opatrenia a zákazy. Tieto opatrenia sú ako prevencia na zastavenie šírenia vírusu, sú v záujme zachovania zdravia vás, vašich blízkych,pracovníkov obecného úradu a iných úradov, preto vás prosíme o dodržiavanie odporúčaných rád a hygieny!

Za všetky komplikácie spôsobené týmito obmedzeniami sa vopred ospravedlňujeme. Zodpovednosť je na každom jednom z nás, nezabúdajme, že ide ozdravie a životy nás všetkých.

Milí občania, buďte zodpovední a disciplinovaní, spolu to zvládneme! 

Ing. Andrea Chromeková/predseda KŠ

 

MATERSKÁ ŠKOLA je zatvorená od piatku 13.3.2020 až do odvolania  na základe nariadenia ÚKŠ.

10 odporúčaní keď ste doma COVID-19

Čo robiť, ak ste chorý_COVID -19

Osoby s vyšším rizikom ochorenia COVID -19

Pomoc sebe a druhým COVID-19

Zmena a doplnenie opatrenia HH SR 16.3.2020

 

Vlaky od 14.3.2020 až do odvolania jazdia ako v sobotu, mimoriadna zmena GVD je zverejnená na www.zsr.sk

 

 Rozhodnutie o karantene

opatrenie UVZ SR o zakaze a obmedzeni prevadzok1.PDF (182.2 kB)

                                                                                                                

Mimoriadna zmena CP autobusov

Spoločnosť Marius Pedersen, a.s. oznamuje všetkým občanom, že dočasne pozastavuje prevádzku všetkých svojich zberných dvorov na území celej Slovenskej republiky.

Pozastavenie platí od 14. 3. 2020 až do odvolania. O zmenách a aktuálnom vývoji situácie Vás budeme včas informovať tu i na našej web stránke www.mariuspedersen.sk.

Postup pri vybavovaní ošetrovného a nemocenského pre koronavírus – bez návštevy lekára a SP

V súvislosti s aktuálnym rizikom šírenia nákazy koronavírusu Sociálna poisťovňa zjednodušila postupy pri uplatňovaní nároku poistencov na ošetrovné a nemocenské (PN-ku) tak, aby sa obmedzil osobný kontakt verejnosti v ambulanciách všeobecných lekárov, pediatrov a v pobočkách Sociálnej poisťovne.

V prípade žiadosti o ošetrovné na dieťa je postup nasledovný:
Rodič si uplatní nárok v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne telefonicky alebo zaslaním vyplneného formulára, ktorý je na webovej stránke Sociálnej poisťovne tu: Žiadosť o ošetrovné pre koronavírus.

  • Deti do 10 rokov veku: Sociálna poisťovňa si overí, či škola konkrétneho dieťaťa bola uzatvorená z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia a potom sa môže začať konanie o tejto dávke. Zriaďovateľ by o tom mal informovať na svojej webovej stránke. Potom by mal poistenec, ktorý je zamestnancom, informovať o prekážke v práci svojho zamestnávateľa (telefonicky alebo e-mailom).
  • Deti nad 10 rokov veku: V tomto prípade rodič musí telefonicky kontaktovať pediatra a riadiť sa jeho pokynmi. Ak lekár vyhodnotí, že je nevyhnutné osobné a celodenné ošetrovanie dieťaťa napriek tomu, že choroba sa u neho ešte nevyvinula, môže potvrdiť žiadosť o ošetrovné a zašle ju Sociálnej poisťovni.

V oboch prípadoch pobočka pri posudzovaní žiadosti skúma, či žiadateľ o ošetrovné spĺňa všetky ostatné podmienky na priznanie dávky, najmä existenciu nemocenského poistenia.

Ak je karanténa dlhšia ako desať dní, počas ktorých sa môže vyplácať dávka ošetrovné, Sociálna poisťovňa na základe nového potvrdenia zriaďovateľa o pretrvávajúcej karanténe, akceptuje jej predĺženie podľa reálnej potreby.

V prípade žiadosti o nemocenské je postup nasledovný:
Poistenec, ktorý sa vrátil z rizikovej oblasti (má alebo nemá príznaky) alebo nikde necestoval a má príznaky ochorenia, telefonicky kontaktuje svojho všeobecného lekára. Ten rozhodne o opodstatnenosti dočasnej PN a vystaví Potvrdenie o dočasnej PN, na ktorom uvedie príslušnú diagnózu. Zároveň požiada pacienta o telefónne číslo a zapíše ho viditeľne na potvrdenie o dočasnej PN. Bez ohľadu na chýbajúci podpis pacienta lekár zašle II., IIa. a III. diel Potvrdenia o dočasnej PN pobočke Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa potom zašle IIa. diel zamestnávateľovi, ak je pacient v právnom postavení zamestnanca. Ostatné diely PN zostávajú v Sociálnej poisťovni na ďalšie konanie.

Poistenec, ktorý je zamestnancom, by mal informovať zamestnávateľa telefonicky alebo e-mailom o prekážke v práci.

Ak je na potvrdení o dočasnej PN uvedené telefónne číslo poistenca, Sociálna poisťovňa ho bude telefonicky kontaktovať a v prípade jeho záujmu s ním spíše žiadosť o výplatu nemocenskej dávky.

Ak na potvrdení nebude uvedený telefonický kontakt na poistenca, musí pobočku (telefonicky alebo mailom) kontaktovať poistenec a tá s ním spíše žiadosť o dávku.

Aj v prípade žiadosti o dávku nemocenské Sociálna poisťovňa skúma, či poistenec spĺňa všetky ostatné podmienky na priznanie dávky, najmä existenciu nemocenského poistenia.

Upozorňujeme, že tieto postupy platia len v prípadoch, ktoré súvisia so šírením nákazy koronavírusu. V ostatných prípadoch pri uplatňovaní nároku na dávky nemocenské a ošetrovné platia štandardné postupy.

O prípadných zmenách bude Sociálna poisťovňa včas informovať.

 

Rozhodnutie verejná vyhláška HH SR pre verejnosť

Rozhodnutie HH SR

Verejná vyhláška - rozhodnutie -izolácia  

Verejná vyhláška - zákaz hromadných podujatí

StVPS a.s. - zatvorenie zákazníckych centier.pdf (402.14 kB

Opatrenia ÚPSVR.pdf (341.32 kB)

 

 

                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

Záložky

Správy

26.03.2020

Šijeme pre vás!

Aj u nás sa šijú rúška!

Dobrovoľné a šikovné ruky našich obyvateliek zo všetkých ulíc šijú rúška pre Veľkolúčanov...

Detail

23.03.2020

Aktuálne informácie do Vášho telefónu 1

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.

Detail

18.03.2020

Informačné letáky - COVID 19

Informačné letáky z Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ohľadom COVID 19

Detail

Novinky o koronavíruse a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií

Úradná tabuľa

Fotogaléria

27.02.2020

Fašiangový karneval

Fašiangový karneval

....na ktorom sa deti dosýta vyšantili pod réžiou p.učiteliek z našej Materskej škôlky. Ďakujeme!

Detail

19.02.2020

Veľkolúcky ples

Veľkolúcky ples

Opäť sa nám potvrdilo, že ľudia sa vedia dobre zabaviť. Tešíme sa na stretnutie o rok znova :-)

Detail

17.02.2020

Turnaj FAJER

Turnaj FAJER

Čudné móresy usporiadali pre kartárov turnaj vo fajeri.Atmosféra bola napätá a z víťazstva sa tešil Rasťo Hudoba.Gratulujeme.

Detail