Navigácia

Obsah

Obec Veľká Lúka

O obci Veľká LúkaMalebná obec Veľká Lúka leží na západnej časti Zvolenskej kotliny, v ochrannom pásme kúpeľov Sliač, 14 km   od Banskej Bystrice a 7 km od svojho okresného mesta Zvolen. Susednými katastrami sú zo severnej časti   Hronsek, na západe Badín a Rybáre. Na východnej strane susedí s katastrálnymi územiami Lukavica, Sampor   a Lukové. Katastrálne územie má trojuholníkový tvar s vrcholom na juhu, kde sa spájajú katastrálne územia   Veľkej Lúky s Rybármi a Lukovým. Chotár tejto obce s 777 obyvateľmi má rozlohu 854 ha, v nadmorskej  výške 308-470 m.n.m. Cez obec preteká potok Lukavica, ktorý pramení v Dolnej Mičinej a vlieva sa do rieky Hron. Svoje meno má obec od rozsiahlych lúk rozprestierajúcich sa v jej okolí.

Kalendár akcií

Aktuality

22.10.2019

Ekumenické bohoslužby

Dňa 1.11.2019 o 14.hod. sa uskutočnia Ekumenické bohoslužby v Dome smútku vo Veľkej Lúke.

Detail

17.10.2019

Oznam Poľovného združenia

Poľovné združenie informuje o spoločnej poľovačke, bližšie info v prílohe.

Detail

10.10.2019

Zber elektro

Zber elektroodpadov

Dňa 24.10.2019 sa v našej obci uskutoční zber elektro a iných odpadov.

Detail

09.10.2019

Predchádzanie vzniku požiarov

Upozornenie od Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene

Detail

04.10.2019

Kompostovanie

Prednáška o kompostovaní

Dňa 9.10.2019 o 19.00 hod. v sále KD sa uskutoční školenie k používaniu kompostérov do domácnosti .

Detail