Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
07.06.2023

Zmluva o zriadení vecného bremena

23032023

200,00 EUR

EKOPLANT s.r.o.

Obec Veľká Lúka

24.05.2023

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

MA2-11-05-2023-SK

741,60 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Veľká Lúka

17.05.2023

Zmluva o zabezpečení spätného zberu použiteľného textilu

05/05/2023

Neuvedené

EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, o.z.

Obec Veľká Lúka

17.05.2023

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

202304-TZ-03375

Neuvedené

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Obec Veľká Lúka

03.05.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

323 1093

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Veľká Lúka

28.04.2023

Zmluva o umeleckom výkone

20232804

320,00 EUR

Lukáš Krnáčik

Obec Veľká Lúka

13.04.2023

Dodatok č. 2 k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom č. 16 977/51

Dodatok č. 2 - zmluva 16 977/51

Neuvedené

Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Veľká Lúka

12.04.2023

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

202303-TZ-0507

63,12 EUR

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Obec Veľká Lúka

03.04.2023

Zmluva o dielo "Obnova chodníka popri ceste III/2450 na Veľkolúckej ulici, 1. etapa"

27032023

32 769,72 EUR

Renovia,s.r.o.

Obec Veľká Lúka

31.03.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

31/03/2023/1

4 500,00 EUR

Obec Veľká Lúka

Obecný futbalový klub

28.03.2023

Zmluva o umiestnení mobilného kontajnera určeného pre zber jedlých olejov a tukov v obci Veľká Lúka

1403/2023/TD

Neuvedené

MEROCO, a.s.

Obec Veľká Lúka

20.03.2023

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

06/03/2023

Neuvedené

ENVIROPOL SK s.r.o.

Obec Veľká Lúka

23.02.2023

Kúpna zmluva

20230221

3 600,00 EUR

Obec Veľká Lúka

JUDr. Evarist Źuzan

21.02.2023

Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve na poskytovanie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých

21_02_2023

75,60 EUR

3Wslovakia s.r.o. Trenčín

Obec Veľká Lúka

16.02.2023

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení oddeleného zberu elektroodpadu, batérií a akumulátorov prostredníctvom stacionárnych kontajnerov

16/02/2023

Neuvedené

ASEKOL SK s.r.o.

Obec Veľká Lúka

15.02.2023

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

01/02/2023

53,76 EUR

Obec Veľká Lúka

K-Centrum s.r.o.

13.02.2023

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

79/2023

125,44 EUR

Obec Veľká Lúka

Mesto Zvolen, 960 01 Zvolen

13.02.2023

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

10/02/2023

322,56 EUR

Obec Veľká Lúka

Cirkevný zbor ECAV Hronsek

06.02.2023

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

31/03/2023

35,84 EUR

Obec Veľká Lúka

Základná škola sv. Dominika Savia

25.01.2023

Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní služieb

Dodatok č. 4 - zmluva 15104/1

v zmysle zmluvy

Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Veľká Lúka

17.01.2023

Dodatok č. 3 k Zmluve č. SZN2019003

Dodatok č.2 - zmluva č. SZN2019003

v zmysle zmluvy

E-cycling s.r.o.

Obec Veľká Lúka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1