Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
02.09.2021

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

21-514-06373

1 000,00 EUR Jedentisíc 0/100

Fond na podporu umenia

Obec Veľká Lúka

24.08.2021

Zmluva o dielo

2021/DA/01/012

6 933,04 EUR šesťtisícdeväťstotridsaťtri 4/100

STRABAG, s.r.o.

Obec Veľká Lúka

30.07.2021

Zmluva o umeleckom výkone

20213108

250,00 EUR dvestopäťdesiat

Pavol Lichý

Obec Veľká Lúka

19.07.2021

Zmluva o prenájme reklamnej plochy na Veľkolúcky deň 2021

13/07/2021/2

150,00 EUR jednostopäťdesiat

UNIFORST spol s.r.o.

Obec Veľká Lúka

19.07.2021

Zmluva o prenájme reklamnej plochy

13/07/2021

100,00 EUR jednosto

TEAM s.r.o.

Obec Veľká Lúka

19.07.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

1/2021

170,00 EUR jednostosedemdesiat

Michal Garaj

Obec Veľká Lúka

12.07.2021

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-Y156-512-001-011 zo dňa 03.03.2021

Dodatok č. 1

v zmysle zmluvy

Naša Lieska o.z., 962 21 Lieskovec

Obec Veľká Lúka

18.06.2021

Dodatok Zmluve o poskytovaní verejných služieb

15/06/2021

v zmysle dodatku

Slovak Telekom, a.s.

Obec Veľká Lúka

14.06.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2021

1087/2021/ODDDO

2 200,00 EUR dvetisícdvesto €

Banskobystrický samosprávny kraj

Obec Veľká Lúka

17.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

3210712

3 000,00 EUR tritisíc

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Veľká Lúka

06.05.2021

Zmluva

100620618

v zmysle zmluvy

Lindström, s.r.o.

Obec Veľká Lúka

31.03.2021

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

31/03/2021

v zmysle zmluvy

Slovak Telekom, a.s.

Obec Veľká Lúka

24.03.2021

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

19/03/2021

55,09 EUR pätdesiatpäť 9/100

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica

Obec Veľká Lúka

24.03.2021

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

22/03/2021/1

73,45 EUR sedemdesiattri 45/100

Súkromné centrum voľného času Quo vadis

Obec Veľká Lúka

23.03.2021

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

22/03/2021

183,63 EUR jednostoosemdesiattri 63/100

Cirkevný zbor ECAV Hronsek

Obec Veľká Lúka

22.03.2021

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

18/03/2021

36,73 EUR tridsaťšesť 73/100

Mgr. Mária Demočová

Obec Veľká Lúka

17.03.2021

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo z 13.0.92019

26/02/2021

v zmysle zmluvy

ARDSYSTÉM, s.r.o.

Obec Veľká Lúka

16.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

26/11/2020

v zmysle zmluvy

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Veľká Lúka

03.03.2021

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

IROP-CLLD-Q156-512-001-001

11 480,75 EUR jedenásťtisícštyristoosemdesiat 75/100

Naša Lieska o.z., 962 21 Lieskovec

Obec Veľká Lúka

02.03.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

18/12/2020

4 500,00 EUR štyritisícpäťsto

Obecný futbalový klub

Obec Veľká Lúka

27.02.2021

Doplnok č. 3 k ZoD z 13.9.2019

2622021

0,00 EUR Nula €

ARDSYSTÉM, s.r.o.

Obec Veľká Lúka

18.02.2021

Dodatok č. 2 k zmluve č. 15 104/01 o poskytovaní služieb

15104/01-dodatok č. 2

v zmysle zmluvy

Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Veľká Lúka

08.02.2021

Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. U2170/2017

Dodatok č. 1

210,00 EUR dvestodesať

MADE s.r.o. Banská Bystrica

Obec Veľká Lúka

19.01.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri odchyte túlavých psov

1/24/08/2020

v zmysle zmluvy

Regionálne centrum Slobody zvierat v Lučenci

Obec Veľká Lúka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1