Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.09.2020

Zmluva o dielo - rekonštrukcia PZ

21092020

78 039,66 EUR Sedemdesiatosemtisíctridsaťdeväť Eur 66/100

BAUHAUS s.r.o.

Obec Veľká Lúka

11.08.2020

Kúpna zmluva

11/08/2020

150,00 EUR jednostopäťdesiat

Ing. Milan Murín

Obec Veľká Lúka

31.07.2020

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

30/07/20

v zmysle zmluvy

Ing. Milan Lupták

Obec Veľká Lúka

29.07.2020

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

29/07/20

v zmysle zmluvy

Mária Joščáková

Obec Veľká Lúka

27.07.2020

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

27/07/20

v zmysle zmluvy

Rastislav Murín

Obec Veľká Lúka

21.07.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2020

235/2020/ODDRF

1 900,00 EUR jedentisícdeväťsto

Banskobystrický samosprávny kraj

Obec Veľká Lúka

20.07.2020

Kúpna zmluva

03/07/20

v zmysle zmluvy

Majitelia pozemkov

Obec Veľká Lúka

30.06.2020

Zmluva o pripojení

20200034

20,00 EUR dvadsať

WIFINET s.r.o.

Obec Veľká Lúka

18.06.2020

Licenčná zmluva

15062020

258,00 EUR dvestopäťdesiatosem

TENDERnet s.r.o.

Obec Veľká Lúka

17.04.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

3/4/2020

31,76 EUR tridsaťjeden 76/100

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica

Obec Veľká Lúka

06.04.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

257/2020

174,68 EUR jednostosedemdestiaštyri 68/100

Mesto Zvolen, 960 01 Zvolen

Obec Veľká Lúka

06.04.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

320 0995

3 000,00 EUR tritisíc

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Veľká Lúka

30.03.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

26/03/2020

127,04 EUR jednostodvadsaťsedem 4/100

Súkromné centrum voľného času Quo vadis

Obec Veľká Lúka

26.03.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

25/03/2020

794,00 EUR sedemstodeväťdesiatštyri

Cirkevný zbor ECAV Hronsek

Obec Veľká Lúka

22.03.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

18/03/2020

31,76 EUR tridsaťjeden 76/100

SLOVENSKÉ MISIJNÉ HNUTIE

Obec Veľká Lúka

17.03.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

12/03/2020

63,52 EUR šesťdestiatri 52/100

Mgr. Mária Demočová

Obec Veľká Lúka

02.03.2020

Zmluva č. PHZ-OPK1-2019/002847 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

PHZ-OPK1-2019/002847

11 264,06 EUR jedenásťtisícdvestošesťdesiatštyri 6/100

SR zast. Ministerstvom vnútra SR

Obec Veľká Lúka

18.02.2020

Dodatok č. 12 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dá 27.01.2003

1308/2019

v zmysle zmluvy

Mesto Zvolen, 960 01 Zvolen

Obec Veľká Lúka

18.02.2020

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí podpory

18/02/2020

v zmysle zmluvy

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Veľká Lúka

10.02.2020

Zmluva o dielo

7/2/2020

30 956,99 EUR tridstaťtisícdeväťstopäťdesiatšesť 99/100

Andrej Šimo

Obec Veľká Lúka

31.01.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 15104/01 o poskytovaní služieb

1/15104/01

v zmysle zmluvy

Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Veľká Lúka

15.01.2020

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

10-12-2019

v zmysle zmluvy

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Veľká Lúka

10.01.2020

Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby

9/1/2019

v zmysle zmluvy

SENIORKA, n.o.

Obec Veľká Lúka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1