Navigácia

Obsah

Knižnica

Projekt "Putovná knižnica"   Putovná knižnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Obecná knižnica sa zapojila do projektu "Putovná knižnica", v rámci ktorého bolo našej knižnici zapožičaných 50 knižných titulov pre deti i dospelých čitateľov. Knihy si je možné požičať počas          otváracích hodín knižnice na základe platného čitateľského preukazu až do februára 2024.                                                                                                                                                                                                                                                           Zoznam kníh nájdete tu: putovná knižnica (1.84 MB)

 

V rámci týždňa knižníc navštívili knižnicu deti z Materskej školy. Prezreli si nové priestory knižnice, dozvedeli sa ako sa v knižnici správať a vypočuli si úryvky z knihy o zvieratkách. Pani knihovníčka hodnotí akciu ako veľmi vydarenú.    1

Oznam o podaní žiadosti na akvizíciu knižnice.pdf (126.7 kB)

Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice

KaVP (252.71 kB)

Otváracie hodiny knižnice - utorok párny týždeň v čase od 16.00 hod. - 18.00 hod.

Rok 2023 - Výpožičné dni I. polrok 2023 Rok 2023 - Výpožičné dni II. polrok 2023
   

10.01.

11.07.
24.01. 25.07.
07.02. 08.08.
21.02. 22.08.
07.03. 05.09.
21.03. 19.09.
04.04. 03.10.
18.04. 17.10.
02.05. 14.11.
16.05. 28.11.
30.05. 12.12.
13.06.  
27.06.  

 

OZNAM - AKVIZÍCIA KNIŽNÍC.pdf (363.5 kB)


Revízia knižničného fondu

vyradené knihyV roku 2020 bola vykonaná revízia knižničného fondu, v rámci ktorej sa vyradilo 565 knižničných titulov, ktorých zoznam nájdete na linku: Zoznam vyradených kníh.pdf (26.14 MB).  V prípade, že má niekto o niektorý titul z uvedeného zoznamu záujem, je možné sa oň prihlásiť do 31.3.2021 u knihovníčky p. Anky Maťašovej.                                                                        Knihovníčka

PRÍDITE DO KNIŽNICE A ČÍTAJTE S NAMI !

najnovšienajnovšiečitateľkatituly
 
OZNAM – akvizícia knižníc 6/4/2018

knižnica

Zoznam kníh: