Navigácia

Obsah

EÚ fondy a projekty

EÚ

Správy

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obciach Mikroregiónu Pozdola Bystrice

„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou“
Projekt predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obciach Mikroregiónu Pozdola
Bystrice je zameraný na zavedenie opatrení na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov formou domáceho kompostovania 6 obciach združenia celý text

ostatné | 9. 5. 2019 | Autor:
#

Modernizácia verejného osvetlenia

Miesto realizácie projektu: Veľká Lúka
Názov a stručný opis projektu: Modernizácia verejného osvetlenia v obci Veľká Lúka.
Projekt bol podporený z operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, opatrenie 2.2.: Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky. celý text

ostatné | 9. 12. 2015 | Autor:

Úprava koryta potoka Lukavica

Úprava koryta potoka Lukavica celý text

ostatné | 10. 9. 2015 | Autor: