Navigácia

Obsah

EÚ fondy a projekty

EÚ

Správy

Orientačný obecný systém v obci Veľká Lúka

Orientačný obecný systém v obci Veľká Lúka

Orientačný obecný systém vytvára najlepšie podmienky na orientáciu v rámci obce pre domácich, ale hlavne pre turistov a cudzincov. Dômyselné rozloženie jednotlivých orientačných smerových bodov je strategicky rozložené tak, aby medzi vzájomným smerovaním zabezpečovali maximálnu možnú orientáciu. celý text

ostatné | 12. 10. 2021 | Autor: Správca Webu
Rekonštrukcia autobusovej zastávky

Rekonštrukcia autobusovej zastávky

Rekonštrukciou autobusovej zastávky sa zvýšila bezpečnosť a kvalita cestovania a života v obci, dostupnosť miestnych služieb pre obyvateľov a hlavne sa rozvinulo prepojenie medzi mestom a obcou. celý text

ostatné | 12. 10. 2021 | Autor: Správca Webu

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obciach Mikroregiónu Pozdola Bystrice

„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou“
Projekt predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obciach Mikroregiónu Pozdola
Bystrice je zameraný na zavedenie opatrení na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov formou domáceho kompostovania 6 celý text

ostatné | 9. 5. 2019 | Autor:
#

Modernizácia verejného osvetlenia

Miesto realizácie projektu: Veľká Lúka
Názov a stručný opis projektu: Modernizácia verejného osvetlenia v obci Veľká Lúka.
Projekt bol podporený z operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, opatrenie 2.2.: Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky. celý text

ostatné | 9. 12. 2015 | Autor:

Úprava koryta potoka Lukavica

Úprava koryta potoka Lukavica celý text

ostatné | 10. 9. 2015 | Autor: