Menu
Obec Veľká Lúka
ObecVeľká Lúka

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
18. 2. 2020

DF2019/255

právne služby 10/2019

97,07 EUR deväťdesiatsedem 7/100

Urbáni a partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica

Obec Veľká Lúka

18. 2. 2020

DF2019/256

právne služby 10/2019

50,00 EUR päťdesiat 0/100

JUDr. Mária Belláková, 974 01 Nemce

Obec Veľká Lúka

18. 2. 2020

DF2019/257

digitálna kancelária MIS A a B- november

84,00 EUR osemdesiatštyri 0/100

SWAN, a.s., 810 00 Bratislava

Obec Veľká Lúka

18. 2. 2020

DF2019/258

banner dynamic v Regióny Online

120,00 EUR jednostodvadsať 0/100

Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.

Obec Veľká Lúka

18. 2. 2020

DF2019/259

vývoz - drobný stavebný odpad

170,40 EUR jednostosedemdesiat 40/100

Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Veľká Lúka

18. 2. 2020

DF2019/260

Sušička - MŠ

498,99 EUR štyristodeväťdesiatosem 99/100

OKAY Slovakia, spol.s.r.o.

Obec Veľká Lúka

3. 3. 2020

OF2019/7

nájomné za pozemky za rok 2019

254,53 EUR dvestopäťdesiatštyri 53/100

Obec Veľká Lúka

Ing. Vladimír Sedliak

18. 2. 2020

DF2019/262

vypracovanie žiadosti o NFP na projekt Obnova chodníka popri ceste na Veľkolúckej ulici

1 000,00 EUR Jedentisíc 0/100

Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov

Obec Veľká Lúka

18. 2. 2020

DF2019/263

voda OcÚ

17,29 EUR sedemnásť 29/100

StVPS a.s. Banská Bystrica

Obec Veľká Lúka

18. 2. 2020

DF2019/265

voda MŠ

82,15 EUR osemdesiatdva 15/100

StVPS a.s. Banská Bystrica

Obec Veľká Lúka

18. 2. 2020

DF2019/266

voda cintorín

23,06 EUR dvadsaťtri 6/100

StVPS a.s. Banská Bystrica

Obec Veľká Lúka

18. 2. 2020

DF2019/268

voda KD

4,32 EUR štyri 32/100

StVPS a.s. Banská Bystrica

Obec Veľká Lúka

18. 2. 2020

DF2019/269

rekonštrukcia OcÚ

1 100,00 EUR jedentisícsto 0/100

Andrej Šimo

Obec Veľká Lúka

3. 3. 2020

OF2019/8

odmena skladníka materiálu CO

251,08 EUR dvestopäťdesiatjeden 8/100

Obec Veľká Lúka

Ministerstvo vnútra SR

18. 2. 2020

DF2019/270

servisné poplatky 1.11.2019-31.1.2020

66,00 EUR šesťdesiatšesť /100

Bio-Nexus SK s.r.o.

Obec Veľká Lúka

18. 2. 2020

DF2019/271

Jubilanti - občerstvenie

12,42 EUR dvanásť 42/100

METRO Cash & Carry SR s.r.o.

Obec Veľká Lúka

18. 2. 2020

DF2019/272

Jubilanti - repre

29,62 EUR dvadsaťdeväť 62/100

METRO Cash & Carry SR s.r.o.

Obec Veľká Lúka

18. 2. 2020

DF2019/273

zemný plyn december

823,00 EUR osemstodvadsaťtri 0/100

SPP Bratislava

Obec Veľká Lúka

18. 2. 2020

DF2019/274

svetelná reťaz

158,38 EUR jednostopäťdesiatosem 38/100

METRO Cash & Carry SR s.r.o.

Obec Veľká Lúka

18. 2. 2020

DF2019/275

potraviny MŠ

410,10 EUR štyristodesať 10/100

Jan Machovič - EDEN, 963 01 Krupina

Obec Veľká Lúka

18. 2. 2020

DF2019/276

pečivo MŠ

154,33 EUR jednostopäťdesiaťštyri 33/100

Pekáreň a cukráreň u Alexa

Obec Veľká Lúka

18. 2. 2020

DF2019/277

dokumentácia pre územné rozhodnutie

15 960,00 EUR pätnásťtisícdeväťstošesťdesiat 0/100

BURSA, s.r.o.

Obec Veľká Lúka

18. 2. 2020

DF2019/278

vyhotovenie vyjadrenia

36,00 EUR tridsaťšesť 0/100

Banskobystrická regionálna správa ciest,a.s.

Obec Veľká Lúka

18. 2. 2020

DF2019/279

voda RD

0,00 EUR Nula 0/100

StVPS a.s. Banská Bystrica

Obec Veľká Lúka

18. 2. 2020

DF2019/280

vyúčtovacia faktúra - elektrina KD

-318,93 EUR Preplatok tristoosemnásť 93/100

SSE Źilina

Obec Veľká Lúka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 276-300 z 365

Zverejňovanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Otváracie hodiny fitnes

Otvárecie hodiny fitnes

Projekt UA_Podpora dôsledkov vojenskej agresie voči Ukrajine v obci Veľká Lúka

Projekt UA

Viacúčelové športové ihrisko

Prenosy zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva

hore