Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.12.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom č. 16 977/51

1/16977/5

v zmysle zmluvy

Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Veľká Lúka

30.12.2019

Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti

18/12/19

v zmysle zmluvy

Obec Veľká Lúka

Obec Veľká Lúka

20.12.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

19/12/2019

4 500,00 EUR štyritisícpäťsto 0/100

Obecný futbalový klub

Obec Veľká Lúka

19.12.2019

ZoD

23/10/2019

102 997,16 EUR

Renovia,s.r.o.

Obec Veľká Lúka

19.12.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

17/12//2019

15,63 EUR pätnásť 63/100

SLOVENSKÉ MISIJNÉ HNUTIE

Obec Veľká Lúka

18.12.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

18/12/2019

62,52 EUR šesťdesiatdva 52/100

Súkromné centrum voľného času Quo vadis

Obec Veľká Lúka

16.12.2019

Leasingová zmluva

LZC/19/10194

14 440,00 EUR

Obec Veľká Lúka

IMPULS-LEASING Slovakia

11.12.2019

Zmluva o dielo

10/12/19

v zmysle zmluvy

Viliam Zaverák - BYLLY

Obec Veľká Lúka

20.11.2019

Zmluva o dielo

6

19 038,31 EUR Devätnásťtisíctridsaťosem 31/100

MLN s.r.o.

Obec Veľká Lúka

19.11.2019

Zmluva o dielo "Rekonštrukcia autobusovej zastávky"

15/11/2019

16 790,99 EUR šestnásťtisícsedemstodeväťdesiat 99/100

BAUHAUS s.r.o.

Obec Veľká Lúka

11.11.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

10/11/2019

406,38 EUR

Cirkevný zbor ECAV Hronsek

Obec Veľká Lúka

05.11.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

4/11/2019

v zmysle zmluvy

Martin Chovanec - ELEKTROOPRAVA

Obec Veľká Lúka

04.11.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

37/BB/2019

8 000,00 EUR Osemtisíc

MVSR - Okresný úrad Banská Bystrica

Obec Veľká Lúka

04.11.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

31/10/2019

21,88 EUR dvadsaťjeden 88/100

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica

Obec Veľká Lúka

30.10.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

24/10/2019

43,77 EUR štyridsaťtri 77/100

Mgr. Mária Demočová

Obec Veľká Lúka

28.10.2019

Návrh na uzavretie poistnej zmluvy na diaľku

1048082160

27,58 EUR dvadsaťsedem 58/100

Komunálna poisťovnňa

Obec Veľká Lúka

28.10.2019

Návrh na uzatvorenie poistnej zmluvy na diaľku

10480822213

43,95 EUR štyridsaťtri 95/100

Komunálna poisťovnňa

Obec Veľká Lúka

28.10.2019

Zmluva o grantovom účte

25/10/2019

v zmysle zmluvy

Prima banka Slovensko Bratislava

Obec Veľká Lúka

23.10.2019

Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o prevode vlastníckeho práva k detskému ihrisku

23/09/2019

800,00 EUR osemsto

Občianske združenie Lipina

Obec Veľká Lúka

15.10.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

15/10/19

v zmysle zmluvy

JACKS s.ro.

Obec Veľká Lúka

02.10.2019

Kúpna zmluva

08/2019

v zmysle zmluvy

Majitelia pozemkov

Obec Veľká Lúka

02.10.2019

Zmluva o dielo

26/9/2019

12 657,35 EUR Dvanásťtisícšesťstopäťdesiatsedem 35/100

TEAM s.r.o.

Obec Veľká Lúka

27.09.2019

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

Dodatok č. 1

v zmysle zmluvy

ARDSYSTÉM, s.r.o.

Obec Veľká Lúka

27.09.2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

26/9/2019

v zmysle zmluvy

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obec Veľká Lúka

25.09.2019

Zmluva o dielo

13/9/2019

6 760,60 EUR Šesťtisícsedemstošesťdesiat 60/100

ARDSYSTÉM, s.r.o.

Obec Veľká Lúka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: