Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
05.03.2020

DF2020/1

vypracovanie PD - rozšírenie smerového oblúka pri pripojení miestnej komunikácie na cestu

1 416,00 EUR jedentisícštyristošesťnásť 0/100

Leanea s.r.o.

Obec Veľká Lúka

05.03.2020

DF2020/2

montáž kotla a prístlušenstva, revízie, doprava

5 889,30 EUR päťtisícosemstoosemdesiatdeväť 30/100

Viliam Zaverák - BYLLY

Obec Veľká Lúka

05.03.2020

DF2020/3

rozmetadlo

4 428,00 EUR štyritisícštyristodvadsaťosem

UNIAGRO s.r.o.

Obec Veľká Lúka

05.03.2020

DF2020/4

náklady za ošetrenie pacientov

6,97 EUR šesť 97/100

Praktident s.r.o.

Obec Veľká Lúka

05.03.2020

DF2020/5

ročná licencia 20.2.2020.-20.2.2021

59,75 EUR päťdesiatdeväť 75/100

3Wslovakia s.r.o. Trenčín

Obec Veľká Lúka

02.03.2020

DF2019/326

telekomunikačné služby OcÚ

71,19 EUR sedemdesiatjeden 19/100

T COM Bratislava

Obec Veľká Lúka

02.03.2020

DF2019/330

vývoz zmesového KO

1 198,56 EUR jedentisícstodeväťdesiatosem 56/100

Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Veľká Lúka

05.03.2020

DF2020/6

stravné poukážky

1 243,20 EUR jedentisícdvestoštyridsaťtri 20/100

Edenred, 810 00 Bratislava

Obec Veľká Lúka

02.03.2020

DF2019/327

právne služby 12/2019

97,07 EUR deväťdesiatsedem 7/100

Urbáni a partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica

Obec Veľká Lúka

02.03.2020

DF2019/328

pečivo MŠ

21,06 EUR dvadsaťjeden 6/100

Pekáreň a cukráreň u Alexa

Obec Veľká Lúka

05.03.2020

DF2020/7

digitálna kancelária MIS A a MIS B

84,00 EUR osemdesiatštyri

SWAN, a.s., 810 00 Bratislava

Obec Veľká Lúka

02.03.2020

DF2019/329

zber a vývoz kuchynského odpadu 12/2019

42,00 EUR štyridsaťdva

Ekorecykling, 974 05 Malachov

Obec Veľká Lúka

05.03.2020

DF2020/8

odber zemného plynu 1/2020

753,00 EUR sedemstopäťdesiattri

SPP Bratislava

Obec Veľká Lúka

02.03.2020

DF2019/331

právne služby 12/2019

50,00 EUR päťdesiat

JUDr. Mária Belláková, 974 01 Nemce

Obec Veľká Lúka

03.03.2020

DF2019/332

poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2019

432,00 EUR štyristotridsaťdva

Centrálny depozitár cenných papierov SR a.s. Bratislava

Obec Veľká Lúka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: