Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.09.2023

Kúpna zmluva

KZ14092023

30,00 EUR

Zuzana Belková

Obec Veľká Lúka

20.09.2023

Rámcová zmluva treasury

Z 18092023

0,00 EUR

Slovenská sporiteľňa, a.s., 810 00 Bratislava

Obec Veľká Lúka

14.09.2023

Zmluva o vkladovom účte

Z č.341/B

0,00 EUR

VÚB a.s.

Obec Veľká Lúka

12.09.2023

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov

Dodatok č.1 07082023

Neuvedené

Martin Chovanec - ELEKTROOPRAVA

Obec Veľká Lúka

04.09.2023

hromadná licenčná zmluva

č.VP/23/12530/001

0,00 EUR

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Veľká Lúka

25.08.2023

Zmluva o dielo

250802023

24 499,99 EUR

JD ROZHLASY s.r.o.

Obec Veľká Lúka

24.08.2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023

Z č.915/2023/ODDDO

6 000,00 EUR

Banskobystrický samosprávny kraj

Obec Veľká Lúka

03.08.2023

Darovacia zmluva a protokol z fyzického odovzdania a prevzatia HM

KRHZ-BB-VO-139-090/2023

0,00 EUR

SR zast. Ministerstvom vnútra SR

Obec Veľká Lúka

02.08.2023

Zmluva na zabezpečenie stravovacích služieb

01082023

5 000,00 EUR

Galaxia s.r.o.

Obec Veľká Lúka

19.07.2023

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Z č. 23-514-0367

1 000,00 EUR

Fond na podporu umenia

Obec Veľká Lúka

14.07.2023

Zmluva o dielo

Z13072023

12 638,30 EUR

Michal Kušpal

Obec Veľká Lúka

14.07.2023

Zmluva o umeleckom výkone

Z 20230713

420,00 EUR

Šimon Škoda

Obec Veľká Lúka

14.07.2023

Zmluva o umeleckom výkone

Z 20231307

500,00 EUR

Terézia Králiková

Obec Veľká Lúka

13.07.2023

Zmluva o NFP

IROP-Z302091CZZ3-91-108

54 600,00 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Obec Veľká Lúka

12.07.2023

Zmluva o prenájme reklamnej plochy

NZ5/2023

200,00 EUR

Pavel Hudoba Veľká Lúka

Obec Veľká Lúka

12.07.2023

Zmluva o prenájme reklamnej plochy

NZ4/2023

100,00 EUR

TOMVIA, s.r.o.

Obec Veľká Lúka

11.07.2023

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

PZ5509000168

1 562,13 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa a.s.

Obec Veľká Lúka

11.07.2023

Zmluva o prenájme reklamnej plochy

NZ3/2023

300,00 EUR

Plast SK s.r.o.

Obec Veľká Lúka

07.07.2023

Zmluva o prenájme reklamnej plochy

NZ2/2023

150,00 EUR

TEAM s.r.o.

Obec Veľká Lúka

07.07.2023

Zmluva o prenájme reklamnej plochy

NZ1/2023

150,00 EUR

UNIFORST spol s.r.o.

Obec Veľká Lúka

30.06.2023

Darovacia zmluva

DZ1/2023

3 200,00 EUR

Evanjelický a.v. farský úrad

Obec Veľká Lúka

12.06.2023

Zmluva č. 545/2023/ODDDO

Z545/2023/ODDDO

1 682,00 EUR

Banskobystrický samosprávny kraj

Obec Veľká Lúka

07.06.2023

Zmluva o zriadení vecného bremena

23032023

200,00 EUR

EKOPLANT s.r.o.

Obec Veľká Lúka

24.05.2023

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

MA2-11-05-2023-SK

741,60 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Veľká Lúka

17.05.2023

Zmluva o zabezpečení spätného zberu použiteľného textilu

05/05/2023

Neuvedené

EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, o.z.

Obec Veľká Lúka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: