Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
21.09.2023

DF2023/259

herné prvky/hojdačka, šplhacie lano, spojovacia hra, fúrik s náradím/ MŠ

193,72 EUR jednostodeväťdesiattri 72/100

ORIGINAL TRADE s.r.o.

Obec Veľká Lúka

21.09.2023

DF2023/258

služby v procese verejného obstarávania pri zákazke ,,Zvýšenie bezpečnosti v obci Veľká Lúka- osvetl

750,00 EUR sedemstopäťdesiat

Alexander Rumanovský

Obec Veľká Lúka

21.09.2023

DF2023/257

výkon občasného stavebného dozoru na stavbe ,,Obnova chodníka popri ceste III/2450 na Veľkolúckej ul

360,00 EUR tristošesťdesiat

Ing. Igor Kokavec - K.ING:

Obec Veľká Lúka

21.09.2023

DF2023/256

vypracovanie žiadosti o NFP pre projekt s názvom ,,Zvýšenie bezpečnosti v obci Veľká Lúka ,, v súlad

800,00 EUR osemsto

Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov

Obec Veľká Lúka

21.09.2023

DF2023/255

za poradenstvo pri vypracovaní žiadosti o platbu, monit. správ a publicity pri realizovaní projektov

700,00 EUR sedemsto

Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov

Obec Veľká Lúka

21.09.2023

DF2023/254

preprava a manipulácia tovaru, štrkov, pieskov a odvoz sutiny

804,00 EUR osemstoštyri

Michal Padúch AUTODOPRAVA

Obec Veľká Lúka

21.09.2023

DF2023/253

potraviny MŠ

84,77 EUR osemdesiatštyri 77/100

Martin Chovanec - ELEKTROOPRAVA

Obec Veľká Lúka

21.09.2023

DF2023/252

rolované utierky OcÚ

15,84 EUR pätnásť 84/100

Norbert Beňo - AKKA TOP

Obec Veľká Lúka

21.09.2023

DF2023/251

uzatvorený pracovný stôl do kuchyne ZŠS MŠ

866,40 EUR osemstošesťdesiatšesť 40/100

EUROGASTROP, s.r.o

Obec Veľká Lúka

21.09.2023

DF2023/250

preplatok z vyúčtovania EE za obdobie 08/2023

-692,48 EUR šesťstodeväťdesiatdva 48/100

SSE Źilina

Obec Veľká Lúka

21.09.2023

DF 2023/249

v zmysle zmluvy o poskytnutí ekon. služieb III.splátka za rok 2023

202,50 EUR dvestodva 50/100

Mesto Zvolen, 960 01 Zvolen

Obec Veľká Lúka

21.09.2023

DF 2023/248

digitálna kancelária OcÚ

84,00 EUR osemdesiatštyri

SWAN, a.s., 810 00 Bratislava

Obec Veľká Lúka

21.09.2023

DF 2023/247

poplatok za zneškodnenie KO a zákonný poplatok

2 112,87 EUR dvetisícstodvanásť 87/100

Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Veľká Lúka

21.09.2023

DF2023/246

registračný poplatok v rámci projektu Putovná knižnica

50,00 EUR päťdesiat

Krajská knižnica Ľ.Štúra

Obec Veľká Lúka

12.09.2023

DF2023/245

internet OcÚ, MŠ

20,00 EUR dvadsať

WIFINET s.r.o.

Obec Veľká Lúka

12.09.2023

DF2023/244

odmena za vydanie výpisu z registra exekúcií alebo potvrdenia

7,00 EUR sedem

Slovenská komora exekútorov, 810 00 Bratislava

Obec Veľká Lúka

12.09.2023

DF2023/243

paušálna odmena za právne služby 08/2023

97,07 EUR deväťdesiatsedem 07/100

Urbáni a partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica

Obec Veľká Lúka

12.09.2023

DF2023/242

zemný plyn MŠ, OcÚ, KD

385,00 EUR tristoosemdesiatpäť

SPP Bratislava

Obec Veľká Lúka

12.09.2023

DF2023/241

zber a odvoz odpadu BRKO MŠ

42,00 EUR štyridsaťdva

Ekorecykling, 974 05 Malachov

Obec Veľká Lúka

12.09.2023

DF2023/240

Potraviny MŠ

107,59 EUR jednostosedem 59/100

HARDY PLUS s.r.o. Banská Bystrica

Obec Veľká Lúka

04.09.2023

DF2023/239

údržba verejného potôčika

600,00 EUR šesťsto

Michal Kušpal

Obec Veľká Lúka

04.09.2023

DF2023/238

práce na dokončení údržby areálu MŠ

2 016,00 EUR dvetisícšestnásť

Michal Kušpal

Obec Veľká Lúka

04.09.2023

DF2023/237

potraviny MŠ

254,70 EUR dvestopäťdesiatštyri 70/100

Jan Machovič - EDEN, 963 01 Krupina

Obec Veľká Lúka

04.09.2023

DF2023/236

potraviny MŠ

55,07 EUR päťdesiatpäť 07/100

BELSPOL, s.r.o.

Obec Veľká Lúka

04.09.2023

DF2023/235

oprava výtlkov a komunikácie na MDD

3 690,00 EUR tritisícšesťstodeväťdesiat

Renovia,s.r.o.

Obec Veľká Lúka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: