Navigácia

Obsah

Profil verejného obstarávateľa:


Verejný obstarávateľ: Obec Veľká Lúka
Sídlo: Veľkolúcka 39, 962 31 Veľká Lúka
IČO: 35660074
DIČ: 2021329596
Štatutárny zástupca: Ing. Andrea Chromeková - starosta obce
e-mail: obecnyurad@velkaluka.sk
telefón: +421455443621
fax: +42145 5443 621