Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
01.12.2020

Dohoda č. 20/33/010/87

20/33/010/87

v zmysle zmluvy

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen

Obec Veľká Lúka

01.12.2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

120024219

v zmysle zmluvy

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Veľká Lúka

30.11.2020

Zmluva o výpožičke

26/11/2020

v zmysle zmluvy

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Veľká Lúka

27.11.2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

13/9/2019

v zmysle zmluvy

ARDSYSTÉM, s.r.o.

Obec Veľká Lúka

23.11.2020

Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021 v obci Veľká Lúka

20/11/2020

15 000,00 EUR pätnásťtisíc

Slovenský futbalový zväz

Obec Veľká Lúka

23.11.2020

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa do distribučnej sústavy

202010-TZ-0619

v zmysle zmluvy

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Obec Veľká Lúka

03.11.2020

Mandátna zmluva

02/2020

v zmysle zmluvy

TRIPLAN, s.r.o.

Obec Veľká Lúka

03.11.2020

Zmluva o dielo

27/10/2020

v zmysle zmluvy

ARCH-AT s.r.o.

Obec Veľká Lúka

19.10.2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

MA-07-4-2020-SK

v zmysle zmluvy

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Veľká Lúka

05.10.2020

Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov

24/08/2020

v zmysle zmluvy

Regionálne centrum Slobody zvierat v Lučenci

Obec Veľká Lúka

23.09.2020

Zmluva o dielo

22/09/2020

10 896,17 EUR desaťtisícosemstodeväťdesiatšesť 17/100

ELS MONT s.r.o.

Obec Veľká Lúka

21.09.2020

Zmluva o dielo - rekonštrukcia PZ

21092020

78 039,66 EUR Sedemdesiatosemtisíctridsaťdeväť Eur 66/100

BAUHAUS s.r.o.

Obec Veľká Lúka

11.08.2020

Kúpna zmluva

11/08/2020

150,00 EUR jednostopäťdesiat

Ing. Milan Murín

Obec Veľká Lúka

31.07.2020

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

30/07/20

v zmysle zmluvy

Ing. Milan Lupták

Obec Veľká Lúka

29.07.2020

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

29/07/20

v zmysle zmluvy

Mária Joščáková

Obec Veľká Lúka

27.07.2020

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

27/07/20

v zmysle zmluvy

Rastislav Murín

Obec Veľká Lúka

21.07.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2020

235/2020/ODDRF

1 900,00 EUR jedentisícdeväťsto

Banskobystrický samosprávny kraj

Obec Veľká Lúka

20.07.2020

Kúpna zmluva

03/07/20

v zmysle zmluvy

Majitelia pozemkov

Obec Veľká Lúka

30.06.2020

Zmluva o pripojení

20200034

20,00 EUR dvadsať

WIFINET s.r.o.

Obec Veľká Lúka

18.06.2020

Licenčná zmluva

15062020

258,00 EUR dvestopäťdesiatosem

TENDERnet s.r.o.

Obec Veľká Lúka

17.04.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

3/4/2020

31,76 EUR tridsaťjeden 76/100

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica

Obec Veľká Lúka

06.04.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

257/2020

174,68 EUR jednostosedemdestiaštyri 68/100

Mesto Zvolen, 960 01 Zvolen

Obec Veľká Lúka

06.04.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

320 0995

3 000,00 EUR tritisíc

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Veľká Lúka

30.03.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

26/03/2020

127,04 EUR jednostodvadsaťsedem 4/100

Súkromné centrum voľného času Quo vadis

Obec Veľká Lúka

26.03.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

25/03/2020

794,00 EUR sedemstodeväťdesiatštyri

Cirkevný zbor ECAV Hronsek

Obec Veľká Lúka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: