Navigácia

Obsah

28.8.
29.8.
30.8.
31.8.
Veľká Lúka
  Komunálny odpad
      Komunálny odpad

Veľká Lúka
1.9.
2.9.
3.9.
4.9.
5.9.
6.9.
7.9.
Veľká Lúka
  Plasty+VKM+obaly z kovu
      Plasty+VKM+obaly z kovu

Veľká Lúka
8.9.
9.9.
10.9.
11.9.
12.9.
13.9.
14.9.
Veľká Lúka
  Komunálny odpad
      Komunálny odpad

Veľká Lúka
15.9.
16.9.
17.9.
18.9.
19.9.
20.9.
21.9.
Veľká Lúka
  Papier
      Papier

Veľká Lúka
22.9.
23.9.
24.9.
25.9.
26.9.
27.9.

počas úradných hodín

Obecný úrad
  Jedlé oleje a tuky
      Jedlé oleje a tuky

Obecný úrad
28.9.
Veľká Lúka
  Komunálny odpad
      Komunálny odpad

Veľká Lúka
29.9.
30.9.
1.10.