Navigácia

Obsah

Modernizácia verejného osvetlenia

Typ: ostatné
Miesto realizácie projektu: Veľká Lúka
Názov a stručný opis projektu: Modernizácia verejného osvetlenia v obci Veľká Lúka.
Projekt bol podporený z operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, opatrenie 2.2.: Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky.

Projekt je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.
Realizácia projektu prinesie:

  • pozitívny dopad na životné prostredie
  • zníženie nákladov na údržbu
  • zvýšenie svetlotechnických vlastností osvetľovacej sústavy

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Veľká Lúka, Veľkolúcka 1219/39, 962 31 Veľká Lúka
Dátum začatia realizácie projektu: 6/2015
Dátum skončenia realizácie projektu: 12/2015
Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR
Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu: http://www.mhsr.sk/
Odkaz na internetovú stránky daného operačného programu : klikni tu
Odkaz na internetovú stránku: http://www.mhsr.sk/aktualne-vyzvy-6396/128081s
 Výška poskytnutého príspevku : 77 725,98 €

 

 


Vytvorené: 9. 5. 2019
Posledná aktualizácia: 14. 5. 2019 10:28
Autor: