Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.09.2019

Kúpna zmluva

26/8/2019

v zmysle zmluvy

Homeville s.r.o.

Obec Veľká Lúka

20.09.2019

Kúpna zmluva

16/2019

41 040,00 EUR Štyridsaťjedentisícštyridsať

UNIAGRO s.r.o.

Obec Veľká Lúka

16.09.2019

Nájomná zmluva

1/8/2019

v zmysle zmluvy

Futbalový klub Slovan Kúpele Sliač, občianske združenie

Obec Veľká Lúka

11.09.2019

Zmluva o výpožičke

KRHZ-BB-628-017/2019

v z mysle zmluvy

SR zast. Ministerstvom vnútra SR

Obec Veľká Lúka

02.09.2019

Zmluva č. 1381/2019/ODDRF_P o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019

1381/2019/ODDRF_P

400,00 EUR Štyristo

Banskobystrický samosprávny kraj

Obec Veľká Lúka

02.08.2019

Zmluva o dielo

30919

v zmysle zmluvy

BURSA, s.r.o.

Obec Veľká Lúka

15.07.2019

Hromadná licenčná zmluva

19/12530/002

v zmysle zmluvy

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Veľká Lúka

05.07.2019

Zmluva o prenájme reklamnej plochy

26062019

100,00 EUR Jednosto

UNICHEM SK spol. s.r.o.

Obec Veľká Lúka

05.07.2019

Zmluva o prenájme reklamnej plochy na Veľkolúcky deň 2019

4/7/2019

300,00 EUR Tristo

BAUHAUS s.r.o.

Obec Veľká Lúka

02.07.2019

Zmluva o prenájme reklamnej plochy na Veľkolúcky deň 2019

24/06/2019

100,00 EUR Jednosto

UNIFORST spol s.r.o.

Obec Veľká Lúka

26.06.2019

Zmluva o poskytnutí daru

24062019

250,00 EUR Dvestopäťdesiať

HTS BB s.r.o.

Obec Veľká Lúka

26.06.2019

Zmluva o spracovaní osobných údajov

ZS-15-12-2018-SK

v zmysle zmluvy

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Veľká Lúka

24.06.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

1106/2019

v zmysle zmluvy

NB Consult, s.r.o.

Obec Veľká Lúka

24.06.2019

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL

BAL-15-12-2018-SK

530,00 EUR Päťstotridsať bez DPH

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Veľká Lúka

06.06.2019

Zmluva o prevádzke webového sídla

SOP-15-12-2018-SK

349,00 EUR Tristoštyridsaťdeväť bez DPH

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Veľká Lúka

22.05.2019

Mandátna zmluva

20-05-2019

v zmysle zmluvy

Alexander Rumanovský

Obec Veľká Lúka

20.05.2019

Zmluva o vytvorení webového sídla

SOD-15-12-2018-SK

1 190,00 EUR Jedentisícstodeväťdesiat bez DPH

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Veľká Lúka

31.12.2018

Zmluva o nakladaní s KO - vytriedené zložky KO

16977_51

v zmysle zmluvy

Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Veľká Lúka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: