Navigácia

Obsah

Vykurovacia sezóna 2018/2019

Typ: ostatné
Vážení občania,
s náhlym príchodom ochladenia a neskôr chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov.

Z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov v okresoch Detva, Krupina a Zvolen v roku 2017 a za prvých 6 mesiacov roku 2018 vzniklo 29 požiarov, pri ktorých bola vyčíslená priama škoda 920,00 €. Vyššie spomínané faktory neboli dôvodom, pre ktoré boli usmrtené osoby, no zranená bola jedna osoba.

Preto je potrebné, aby ste dbali na to, že komín na ktorý je pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom do 50 kW musí byť pravidelne čistený a kontrolovaný v nasledovných lehotách :

a) raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
b) raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
c) raz za 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá ak ak ide o komín s vložkou.

Ak je na komín pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW a ide o spotrebič na plynné palivo, tak kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 6 mesiacov. V prípade, ak je pripojený spotrebič na tuhé palivo s takýmto tepelným výkonom, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 2 mesiace.

Pravidelnú kontrolu a čistenie komínového telesa môže vykonávať užívateľ rodinného domu alebo inej stavby len vyhovujúcimi nástrojmi, prístrojmi a zariadeniami alebo ju môže vykonávať prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, kominár alebo revízny technik komínov.

NEZABUDNITE !
Čistenie a kontrola komína je povinnosťou každého občana a ak to nezvládnete sami, ponechajte to na odborníka – kominára.


Príloha

Vytvorené: 15. 5. 2019
Posledná aktualizácia: 15. 5. 2019 09:13
Autor: