Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.05.2019

Zmluva o vytvorení webového sídla

SOD-15-12-2018-SK

1 190,00 EUR Jedentisícstodeväťdesiat bez DPH

Obec Veľká Lúka

Galileo Corporation s.r.o.

06.06.2019

Zmluva o prevádzke webového sídla

SOP-15-12-2018-SK

349,00 EUR Tristoštyridsaťdeväť bez DPH

Obec Veľká Lúka

Galileo Corporation s.r.o.

24.06.2019

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL

BAL-15-12-2018-SK

530,00 EUR Päťstotridsať bez DPH

Obec Veľká Lúka

Galileo Corporation s.r.o.

24.06.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

1106/2019

v zmysle zmluvy

Obec Veľká Lúka

NB Consult, s.r.o.

26.06.2019

Zmluva o spracovaní osobných údajov

ZS-15-12-2018-SK

Neuvedené

Obec Veľká Lúka

Galileo Corporation s.r.o.

26.06.2019

Zmluva o poskytnutí daru

24062019

250,00 EUR Dvestopäťdesiať

Obec Veľká Lúka

HTS BB s.r.o.

02.07.2019

Zmluva o prenájme reklamnej plochy na Veľkolúcky deň 2019

24/06/2019

100,00 EUR Jednosto

Obec Veľká Lúka

UNIFORST spol s.r.o.

15.07.2019

Hromadná licenčná zmluva

19/12530/002

v zmysle zmluvy

Obec Veľká Lúka

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1