Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.05.2019

Zmluva o vytvorení webového sídla

SOD-15-12-2018-SK

1 190,00 EUR Jedentisícstodeväťdesiat bez DPH

Obec Veľká Lúka

Galileo Corporation s.r.o.

22.05.2019

Mandátna zmluva

20-05-2019

v zmysle zmluvy

Alexander Rumanovský

Obec Veľká Lúka

06.06.2019

Zmluva o prevádzke webového sídla

SOP-15-12-2018-SK

349,00 EUR Tristoštyridsaťdeväť bez DPH

Obec Veľká Lúka

Galileo Corporation s.r.o.

24.06.2019

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL

BAL-15-12-2018-SK

530,00 EUR Päťstotridsať bez DPH

Obec Veľká Lúka

Galileo Corporation s.r.o.

24.06.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

1106/2019

v zmysle zmluvy

Obec Veľká Lúka

NB Consult, s.r.o.

26.06.2019

Zmluva o spracovaní osobných údajov

ZS-15-12-2018-SK

Neuvedené

Obec Veľká Lúka

Galileo Corporation s.r.o.

26.06.2019

Zmluva o poskytnutí daru

24062019

250,00 EUR Dvestopäťdesiať

Obec Veľká Lúka

HTS BB s.r.o.

02.07.2019

Zmluva o prenájme reklamnej plochy na Veľkolúcky deň 2019

24/06/2019

100,00 EUR Jednosto

Obec Veľká Lúka

UNIFORST spol s.r.o.

05.07.2019

Zmluva o prenájme reklamnej plochy na Veľkolúcky deň 2019

4/7/2019

300,00 EUR Tristo

Obec Veľká Lúka

BAUHAUS s.r.o.

05.07.2019

Zmluva o prenájme reklamnej plochy

26062019

100,00 EUR Jednosto

UNICHEM SK spol. s.r.o.

Obec Veľká Lúka

15.07.2019

Hromadná licenčná zmluva

19/12530/002

v zmysle zmluvy

Obec Veľká Lúka

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

02.08.2019

Zmluva o dielo

30919

v zmysle zmluvy

Obec Veľká Lúka

BURSA, s.r.o.

02.09.2019

Zmluva č. 1381/2019/ODDRF_P o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019

1381/2019/ODDRF_P

400,00 EUR Štyristo

Obec Veľká Lúka

Banskobystrický samosprávny kraj

11.09.2019

Zmluva o výpožičke

KRHZ-BB-628-017/2019

v z mysle zmluvy

Obec Veľká Lúka

SR zast. Ministerstvom vnútra SR

16.09.2019

Nájomná zmluva

1/8/2019

v zmysle zmluvy

Futbalový klub Slovan Kúpele Sliač, občianske združenie

Obec Veľká Lúka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1