Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
04.05.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022

206/2022/ODDDO

3 000,00 EUR tritisíc

Banskobystrický samosprávny kraj

Obec Veľká Lúka

20.04.2022

Zmluva o dielo

20_04_2022

11 104,88 EUR jedenásťtisícstoštyri 88/100

Andrej Šimo

Obec Veľká Lúka

13.04.2022

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

12/04/2022

419,22 EUR štyristodevätnásť 22/100

Obec Veľká Lúka

Cirkevný zbor ECAV Hronsek

11.04.2022

Zmluva o Balíkovom účte

11042022

5,50 EUR

Slovenská sporiteľňa, a.s., 810 00 Bratislava

Obec Veľká Lúka

06.04.2022

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

28/03/2022

172,62 EUR jednostosedemdesiatdva 62/100

Obec Veľká Lúka

Mesto Zvolen, 960 01 Zvolen

23.03.2022

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

17/03/2022

197,28 EUR jednostodeväťdesiatsedem 28/100

Súkromné centrum voľného času Quo vadis

Obec Veľká Lúka

23.03.2022

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

15/03/2022

147,96 EUR jednostoštyridsaťsedem 96/100

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica

Obec Veľká Lúka

15.03.2022

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

11032022

98,64 EUR deväťdesiatosem 64/100

Mgr. Mária Demočová

Obec Veľká Lúka

07.03.2022

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve

03032022

v zmysle zmluvy

Poľovnícke združenie Sliač - Kúpele

Obec Veľká Lúka

04.03.2022

Nájomná zmluva

1622022

1,00 EUR Jedno euro

Obyvatelia

Obec Veľká Lúka

23.02.2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

CRZ-193-02-2022-SK

v zmysle zmluvy

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Veľká Lúka

27.01.2022

Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní služieb

Dodatok č.3 - zmluva 15104/01

v zmysle dodatku č. 3

Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Veľká Lúka

14.01.2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

309070ABN7

9 000,00 EUR Devättisíc

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Veľká Lúka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: