Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
03.03.2021

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

IROP-CLLD-Q156-512-001-001

11 480,75 EUR jedenásťtisícštyristoosemdesiat 75/100

Naša Lieska o.z., 962 21 Lieskovec

Obec Veľká Lúka

02.03.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

18/12/2020

4 500,00 EUR štyritisícpäťsto

Obecný futbalový klub

Obec Veľká Lúka

27.02.2021

Doplnok č. 3 k ZoD z 13.9.2019

2622021

0,00 EUR Nula €

ARDSYSTÉM, s.r.o.

Obec Veľká Lúka

18.02.2021

Dodatok č. 2 k zmluve č. 15 104/01 o poskytovaní služieb

15104/01-dodatok č. 2

v zmysle zmluvy

Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Veľká Lúka

08.02.2021

Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. U2170/2017

Dodatok č. 1

210,00 EUR dvestodesať

MADE s.r.o. Banská Bystrica

Obec Veľká Lúka

19.01.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri odchyte túlavých psov

1/24/08/2020

v zmysle zmluvy

Regionálne centrum Slobody zvierat v Lučenci

Obec Veľká Lúka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: