Navigácia

Obsah

Späť

Postup pri registrácii chovu s 1 ošípanou na domácu spotrebu

Zverejnenie: Registrácia chovov, ktoré už toho času chovajú jednu ošípanú na domácu spotrebu a nie sú registrované v CEHZ

Príloha:

Vyvesené: 24. 1. 2019

Zodpovedá:

Späť