Navigácia

Obsah

Späť

OVS prenájom časti KD - súp, č. 1300

Obec Veľká Lúka vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom nadbytočného majetku obce, v Kultúrnom dome, súp. č. 1300, o rozlohe 80 m2. 

Konkrétne podmienky súťaže viď v priloženom dokumente:

OVS prenájom časti KD

Vyvesené: 28. 9. 2019

Dátum zvesenia: 14. 10. 2019

Zodpovedá: Správca Webu

Späť