Navigácia

Obsah

Vývoz odpadu 2020

Termíny rok 2022 (467.41 kB)
UPOZORNENIE – nenapĺňajte zbytočne kontajnery na zber PLASTOV (žlté) a radšej použite možnosť hromadného zberu spred domácností. Ďakujeme !

Viac o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady upravuje

VZN č.4.2021.

Ako separovať odpady?