Navigácia

Obsah

Vývoz odpadu 2019

Termíny II.polrok 2019
UPOZORNENIE – nenapĺňajte zbytočne kontajnery na zber PLASTOV (žlté) a radšej použite možnosť hromadného zberu. Ďakujeme !

Viac o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady upravuje VZN č.9.2012.

Ako separovať odpady?