Navigácia

Obsah

Vývoz odpadu 2019

Komunálny (štvrtky v párnych týždňoch): 
 • 10.1. , 24.1. 
 • 7.2., 21.2. 
 • 7.3., 21.3. 
 • 4.4., 18.4. 
 • 2.5., 16.5., 30.5. 
 • 13.6., 27.6. 
Separovaný zber / plasty - vrecia zpred domov 
 • 17.1.
 • 14.2. 
 • 14.3. 
 • 11.4. 
 • 9.5. 
 • 6.6.

zber odpadu

UPOZORNENIE – nenapĺňajte zbytočne kontajnery na zber PLASTOV (žlté) a radšej použite možnosť hromadného zberu. Ďakujeme !

Viac o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady upravuje VZN č.9.2012.

Ako separovať odpady?