Navigácia

Obsah

29.5.
30.5.
31.5.
1.6.
Veľká Lúka
  Sklo
      Sklo

Veľká Lúka
2.6.
3.6.
4.6.
5.6.
6.6.
7.6.
8.6.
Veľká Lúka
  Komunálny odpad
      Komunálny odpad

Veľká Lúka
9.6.
10.6.
11.6.
12.6.
13.6.
14.6.
15.6.
Veľká Lúka
  Plasty+VKM+obaly z kovu
      Plasty+VKM+obaly z kovu

Veľká Lúka
16.6.
17.6.
18.6.
19.6.
20.6.
21.6.
22.6.
Veľká Lúka
  Komunálny odpad
      Komunálny odpad

Veľká Lúka
23.6.
24.6.
25.6.
26.6.
27.6.
28.6.

počas úradných hodín

Obecný úrad
  Jedlé oleje a tuky
      Jedlé oleje a tuky

Obecný úrad
29.6.
Veľká Lúka
  Papier
      Papier

Veľká Lúka
30.6.
1.7.
2.7.