Navigácia

Obsah

Užitočné kontakty

Integrovaný záchranný systém                          112
Hasičská a záchranná služba                            150
Záchranná zdravotnícka služba                         155
Polícia                                                                     158
Polícia – Sliač OO                                                 096163 3904, 045/5442233, www.minv.sk

Informácie o t. číslach v SR                                 1181
Letecká záchranná služba                                   18 155

SSE – poruchová linka                                          0800 159 000, www.sse.sk
SSE – zákaznícka linka                                         0850 111 468
SPP – ohlasovňa porúch plynu                            0850 111 727, www.spp.sk
SPP – zákaznícka linka                                         0850 111 363
Veolia – voda – zák. linka                                     0850 111 234, www.stvps.sk

Pošta – Sliač (po-pi 8:00-18:00)                          045/544 21 50, www.sliacdnes.sk
SLSP a.s, expozitúra Sliač (po-pi 8:00-16:00)    0850 111 888

Havarijná a núdzová služba pre motoristov       18 123, 18 154
Veterinárna ošetrovňa Sliač                                  0903 811 193, www.veterinar-sliac.skFB link
Veterinárna ambulancia Slivet                              0908 359 075, www.slivet.skFB link

Materská škola V.Lúka                                           045/544 21 18, www.ms-velkaluka.info
ZŠ Sliač                                                                     045/544 27 82, zssliac.edupage.org
ZUŠ Sliač                                                                  045/544 21 71, www.zussliac.sk