Navigácia

Obsah

Upozornenie – ODPADY !

Typ: ostatné
Vážení spoluobčania,
v mene obce ako aj na základe podnetov mnohých spoluobčanov vás touto cestou žiadame, aby ste zvážili spôsob separovania a aj svoje správanie.

Sme si vedomí, že mnohí z vás nemajú do hĺbky naštudovanú problematiku organizácií zodpovednosti výrobcov, ktoré zodpovedajú za triedený zber v konkrétnych obciach, spoločne by sme však nemali znehodnocovať a zneucťovať prácu tých, ktorí separovať chcú a vedia.

Ako príklad uvedieme napr. množstvá stavebného odpadu v 1100 l nádobách na separovaný odpadumiestnených na ul. Pred jarkami či MDD. Pre vás je kus zbytkového obkladu čím? Papierom, sklom, nebodaj plastom??? Sotva aj to ťažko nám ich vyvezú ako separovaný odpad zadarmo, naopak, zaplatíme zaň ako za komunálny odpad. Takto si sami a neuvážene navyšujeme výdavky na zneškodnenie a znehodnotenie komunálneho odpadu a sami si pýtame vyššie poplatky za komunálne odpady, keďže tie vyzbierané nepokrývajú skutočné náklady.

Ďalším živým príkladom sú kompostéry v cintoríne. Je naivné myslieť si, že umelá kytica kvetov sa stane kompostom v záhrade. A opäť ten istý princíp, množstvá komunálneho odpadu nám rastú a my platíme stále viac a viac.

Navyše, hoci triedime veľa, naše ukazovateľe za obec ako celok tomu nezodpovedajú, práve pre spomenuté príklady vyššie.

Potom otázky typu, „kedy bude viac kontajnerov?“nie sú na mieste , pretože na ne nemáme nárok. Ich počet je totiž závislý na miere triedenia v obci a v súčasnosti zodpovedá štandardom triedenia na obyvateľa v našej obci.

APELUJEME preto na všetkých, ktorí svedomite triedia, aby sa pokúsili takýmito myšlienkami nakaziť aj ostatných. Samozrejme ich chválim za pozitívny prístup k životnému prostrediu a ak je vo Vašich silách. Zároveň ŽIADAME ostatných, ktorí im to kazia, nech zvážia svoje konanie a nerobia zlé meno tak obci ako aj poctivým obyvateľom.

Ďakujeme za pochopenie.


Vytvorené: 15. 5. 2019
Posledná aktualizácia: 15. 5. 2019 09:16
Autor: