Navigácia

Obsah

Oznámenie o strategickom dokumente – RIUS

Typ: ostatné
„Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2“ – Oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie je zverejnené na webovej stránke

Verejnosť môže do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade, Veľkolúcka 39, 962 31 Veľká Lúka v čase stránkových hodín.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu na adrese:

Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica do 15 dní odo dňa, kedy bolo oznámenie zverejnené.


Vytvorené: 15. 5. 2019
Posledná aktualizácia: 15. 5. 2019 08:59
Autor: